Sprecherdatei

Lektor

Język ojczysty

Aby znaleźć odpowiedniego lektora w bazie danych, proszę najpierw wybrać po prawej stronie język, który ma być nagrywany. Spowoduje to przefiltrowanie bazy lektorów i wyświetli lektorów tylko z danego języka.

Proszę używać strzałek umieszczonych pod zdjęciami lektorów, aby przeglądać pokazywanych lektorów. Aby wysłuchać próbki nagrania proszę kliknąć na symbol głośnika. Aby wysłuchać innych próbek nagrań i zobaczyć nazwisko lektora proszę kliknąć na jego zdjęcie.

Proszę zadzwonić do nas lub napisać emaila z zapytaniem. Prosimy przy tym o informacje, którzy lektorzy wzbudzili Państwa zainteresowanie. Sporządzimy niezwłocznie ofertę wraz z podaniem terminu dostarczenia nagrania.

Na Państwa życzenia przygotujemy wspólny casting, po czym prześlemy emailem próbki nagrań w formie plików MP3. Proszę złożyć zapytanie.Twój język 

Język ojczysty 


W celu odtworzenia próbki nagrania proszę nacisnąć na symbol głośnika przy lektorze. Aby przeglądać lektorów proszę korzystać z dwóch strzałek! Klikając na fotografię uzyskają Państwo więcej informacji na temat lektora i usłyszą więcej jego nagrań.